Now loading.
Please wait.

+90 850 214 98 04


Satışta İkna BecerileriAMAÇ
Katılımcıların hedefledikleri sonuçlara ulaşmaları için ikna becerilerini geliştirmesini sağlamak, satış başarısını artırmak


EĞİTİM İÇERİĞİ

İkna Nedir?

İknanın Psikolojisi

İkna İçin Doğru Dil Kalıpları

İkna Etmek İçin Dinlemek

İkna Etmek İçin Empati

İkna Uygulaması

İkna ve Aristo

Ethos, Pathos ve Logos

Satışta İkna Teknikleri

Cialdini ve İknanın 6 Silahı

Motivasyon Ve Argümantasyon

İkna Edici Konuşmanın Yapısı

Satış Sürecinde İknanın Rolü

Kaliteli Argüman Sunmanın Temel Prensipleri

Argümantasyonun Temelini Oluşturan Prensipler